Monthly Archives: มีนาคม 2019

>>>มีนาคม

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับผลการเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2019-04-06T15:43:23+07:0031 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการนำเสนองานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

2019-04-06T16:06:03+07:0029 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดดอนจั่น มาศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมาส่งคุณครูปิติพงค์ ถิ่นสำโรง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

2019-04-06T15:49:12+07:0029 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 รุ่น “ดนุสรณ์” วันที่ 17 มีนาคม 2562

2019-03-17T16:07:06+07:0017 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.5 รับเกียรติบัตร “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E ประเทศไทย) ภาคเรียนที่ 2/2561

2019-03-15T15:41:50+07:0015 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

2019-03-21T14:03:53+07:0015 มีนาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายทุนการศึกษาได้มอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 20 คน

2019-03-21T11:57:21+07:0015 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

การมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแฟ้มสะสมผลงาน และรางวัลการแข่งขันโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

2019-03-21T13:17:56+07:0012 มีนาคม 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

บรรยากาศงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2/2561

2019-03-10T21:37:39+07:0010 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประกวดโครงงานบูรณาของการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

2019-03-09T09:05:01+07:009 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|