Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

>>>กุมภาพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา (สัปดาห์วันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2561

2019-02-22T10:23:42+07:0022 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี

2019-02-25T11:18:15+07:0021 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|

ทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ข การแข่งขันฟุตบอล “สันกำแพงยูธคัพ” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-17 ก.พ. 62

2019-02-20T11:59:13+07:0018 กุมภาพันธ์ 2019|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

บรรยากาศการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2019-02-15T12:28:53+07:0015 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 ทัศนศึกษาต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 2561

2019-02-20T21:37:26+07:0013 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี มาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ MEP และ วิทย์-คณิต

2019-02-14T13:21:55+07:0013 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น อ.1 และ ป.1 ห้องเรียนพิเศษ

2019-02-14T13:17:02+07:0013 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอสันกำแพง “สันกำแพงเกมส์ 2018” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

2019-02-12T14:12:45+07:008 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 13 “สันกำแพงเกมส์ 2018” ระหว่างวันที่ 1-8 ก.พ. 2562

2019-02-10T18:09:12+07:005 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|