Monthly Archives: มกราคม 2019

>>>มกราคม

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมการขอเชิญชวนร่วมทำบุญ “โครงการกองทุน ปันสุขให้น้อง”

2019-01-28T17:14:14+07:0026 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

2019-01-28T16:02:01+07:0025 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562

2019-01-28T20:04:44+07:0024 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

2019-01-28T15:24:08+07:0024 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

2019-02-01T15:32:55+07:0023 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

2019-01-28T15:20:40+07:0023 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562

2019-01-21T19:41:48+07:0017 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|

งานวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2019-01-17T10:11:38+07:0016 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.4 และ ป.6 เข้าร่วมชมภาพยนตร์ กับรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2019-01-21T15:25:21+07:0015 มกราคม 2019|ภาพกิจกรรม|