Monthly Archives: ธันวาคม 2018

>>>ธันวาคม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดพะเยา จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

2018-12-28T10:56:25+07:0028 ธันวาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง, ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

2019-01-21T15:57:47+07:0027 ธันวาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้า 2 เหรียญทองชนะเลิศ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา

2018-12-25T05:38:03+07:0025 ธันวาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุรีรัตน์ พัทมาสี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของออสเตรเลีย (Australian Mathematics Competition)

2018-12-24T12:26:59+07:0024 ธันวาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

โรงเรียนบ้านสันกำแพงรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School ณ จังหวัดพะเยา

2019-01-22T04:39:33+07:0023 ธันวาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

2018-12-25T20:32:06+07:0018 ธันวาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน เรื่อง การไม่รังแกกัน

2019-04-09T16:29:00+07:0018 ธันวาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

การอบรม เรื่อง “การไม่แกล้งกัน” โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 10 จังหวัด ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561

2019-01-03T15:09:30+07:0018 ธันวาคม 2018|ภาพกิจกรรม|