Monthly Archives: ตุลาคม 2018

>>>ตุลาคม

การนำเสนอสรุปผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism

2018-10-28T10:33:07+07:0023 ตุลาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านสันกำแพง ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ประจำปี 2561

2018-10-28T08:53:57+07:0023 ตุลาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

งานทำบุญครบรอบ 96 ปี ก่อตั้งโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-10-02T19:29:13+07:001 ตุลาคม 2018|ภาพกิจกรรม|