Monthly Archives: กันยายน 2018

>>>กันยายน

บรรยากาศวันเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 1/2561

2018-10-04T14:21:41+07:0030 กันยายน 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประกวดโครงงานบูรณาของการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

2018-10-03T17:33:47+07:0028 กันยายน 2018|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนรับมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

2018-10-06T11:37:28+07:0028 กันยายน 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

บรรยากาศคุณครูที่เกษียณอำลาและให้โอวาทแก่นักเรียน

2018-10-08T16:47:47+07:0028 กันยายน 2018|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน “กษิณายุ มุทิตา” ประจำปี 2561 ณ วัดสวนดอก

2018-10-28T10:56:52+07:0027 กันยายน 2018|ภาพกิจกรรม|

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม “งานวันกตัญญูหลวงปู่หล้าฯ ประจำปี 2561” ณ วัดป่าตึง(ครูบาหล้า) ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561

2018-09-24T17:20:37+07:0024 กันยายน 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

นักเรียนชั้น ป.5 รับเกียรติบัตร “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E ประเทศไทย)

2018-09-24T16:55:30+07:0024 กันยายน 2018|ภาพกิจกรรม|

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านโครงการอบรมฟุตบอลขั้นพื้นฐานเชิงปฏิบัติการ โดยโค้ช ระดับ A-Licence

2018-09-21T21:30:40+07:0020 กันยายน 2018|ภาพกิจกรรม|

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ จ.อุดรธานี

2018-10-06T19:40:29+07:0014 กันยายน 2018|ภาพกิจกรรม|