Monthly Archives: มิถุนายน 2018

>>>มิถุนายน

ทีมนักเรียนวงดนตรีสตริงมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันวงดนตรีในงานวันต่อต้านยาเสพติด ณ โปลิเทคนิควิทยาลัย

2018-06-29T16:13:02+07:0029 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2561

2018-06-29T15:42:58+07:0029 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมวันสุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-06-26T13:41:30+07:0026 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “รักษ์เชียงใหม่ สู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

2018-06-17T14:21:12+07:0016 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และสมาคมผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2018-06-08T17:19:19+07:008 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.4 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

2018-06-07T17:10:53+07:007 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.3 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

2018-06-07T16:56:49+07:006 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.6 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

2018-06-07T16:24:05+07:005 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประกวดระเบียบแถว กองลูกเสือ เนตรนารี

2018-06-05T12:23:59+07:005 มิถุนายน 2018|ภาพกิจกรรม|