Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

>>>พฤษภาคม

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

2018-05-28T19:25:17+07:0028 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) จัดโดย เครือข่ายพัฒนาการคุณภาพการศึกษา อ.สันกำแพง ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

2018-06-01T03:49:19+07:0027 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีรับเปิดเทอมใหม่

2018-05-16T08:48:29+07:0016 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะผู้ติดตาม มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-10-28T10:13:46+07:0013 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

โครงการอบรมความรู้ เรื่อง ระบบการทำงานของสภานักเรียน จากสภานักเรียนรุ่นพี่สู่สภานักเรียนรุ่นน้อง

2018-05-12T17:50:53+07:0011 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก ประจำปีการศึกษา 1/2561

2018-05-07T14:38:10+07:007 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-07T15:13:13+07:006 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฏี Constructionism ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-07T16:05:35+07:003 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะครูและบุคลากร ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561

2018-05-08T09:46:03+07:002 พฤษภาคม 2018|ภาพกิจกรรม|