Monthly Archives: เมษายน 2018

>>>เมษายน

ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำดำหัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

2018-04-18T12:26:09+07:0018 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

คณะครูร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันกำแพง เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561

2018-04-18T10:01:01+07:0017 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

สภานักเรียนนำนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานร่วมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-04-11T21:59:02+07:0011 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียน MEP ณ ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์ วันที่ 3-7 เม.ย. 2561

2018-04-29T10:23:51+07:007 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมการฝึกฝนทักษะกีฬาฟุตบอล กิจกรรมเสริมช่วงปิดภาคเรียน

2018-04-03T11:04:21+07:003 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

สภานักเรียนร่วมงาน “วันรักการอ่าน” กับ กศน.สันกำแพง

2018-04-03T10:52:25+07:002 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

อบรมกีฬาทางวิชาการ A-Math Crossword คำคม ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-04-03T10:38:34+07:002 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนและรับผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

2018-04-18T12:48:54+07:001 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|