Monthly Archives: เมษายน 2018

>>>เมษายน

ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำดำหัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

2018-04-18T12:26:09+00:00 18 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

คณะครูร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันกำแพง เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561

2018-04-18T10:01:01+00:00 17 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

สภานักเรียนนำนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานร่วมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-04-11T21:59:02+00:00 11 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมการฝึกฝนทักษะกีฬาฟุตบอล กิจกรรมเสริมช่วงปิดภาคเรียน

2018-04-03T11:04:21+00:00 3 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

สภานักเรียนร่วมงาน “วันรักการอ่าน” กับ กศน.สันกำแพง

2018-04-03T10:52:25+00:00 2 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

อบรมกีฬาทางวิชาการ A-Math Crossword คำคม ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-04-03T10:38:34+00:00 2 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนและรับผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

2018-04-18T12:48:54+00:00 1 เมษายน 2018|ภาพกิจกรรม|