Monthly Archives: มีนาคม 2018

>>>มีนาคม

การมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแฟ้มสะสมผลงาน, รางวัล “เรียนดี มีมารยาทงาม”, รางวัลการแข่งขันโครงงานบูรณาการ

2018-03-13T13:43:09+00:00 13 มีนาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัล “เด็กดี ศรีห้องเรียน” และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ

2018-03-12T21:51:29+00:00 12 มีนาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

งานเปิดบ้านวิชาการ Open House ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

2018-03-12T21:23:29+00:00 11 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” D.A.R.E. Thailand ภาคเรียนที่ 2/2560

2018-03-12T22:42:06+00:00 9 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2018-03-08T17:46:17+00:00 8 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560 (7 มีนาคม 2561)

2018-03-07T22:33:40+00:00 7 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ห้องปกติ (วันแรก) วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561

2018-03-07T22:22:30+00:00 7 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

แนะนำประธานนักเรียนคนใหม่และทีมงานสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-03-07T22:57:05+00:00 5 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษา ณ ดอยอินทนนท์ และโครงการหลวง (5 มีนาคม 2561)

2018-03-08T18:14:32+00:00 5 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

2018-03-02T15:26:46+00:00 2 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|