Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

>>>กุมภาพันธ์

นักเรียน ชั้น ป.6 ร่วมทำกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-27T19:24:13+00:0027 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

ท่าน ผอ.มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ให้กับครูและนักเรียน

2018-02-27T10:37:41+00:0026 กุมภาพันธ์ 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม ณ บ้านวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และไนท์ซาฟารี

2018-02-26T09:41:33+00:0023 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศพิธีทำบุญเปิดสระว่ายน้ำใหม่ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-02-22T11:44:25+00:0022 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนเรียนนอกสถานที่ ณ เวียงกุมกาม และ ไนท์ซาฟารี ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชั้น ป.1-6

2018-02-16T23:06:26+00:0016 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2018-02-14T15:22:32+00:0014 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism

2018-02-06T15:23:39+00:006 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|