Monthly Archives: มกราคม 2018

>>>มกราคม

คณะผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่)” จำนวน 39,266 บาท

2018-02-01T08:46:16+07:0031 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

คุณวิวัฒน์ พีรโภคิน ได้มอบทุนการศึกษา รองเท้า เสื้อกันหนาว ให้แก่นักเรียนทุนจำนวน 16 คน

2018-02-01T08:37:51+07:0030 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

อาจารย์ นพ. นพดล ตันติพัฒนา จักษุแพทย์ มาให้บริการตรวจวัดสายตาให้แก่คณะครูในโรงเรียนและได้มอบแว่นตาให้นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2

2018-01-30T08:53:02+07:0029 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

2018-01-25T22:58:02+07:0025 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

2018-01-24T17:56:55+07:0024 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

2018-01-24T19:13:20+07:0023 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหารจากจังหวัดภูเก็ตมาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism และการสอนแบบ STEM

2018-01-20T23:13:18+07:0018 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศงาน “วันครู ประจำปี 2561” ณ โรงเรียนสันกำแพง

2018-01-17T09:26:30+07:0016 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) สพป.นนทบุรี เขต 2 มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism

2018-01-17T14:07:24+07:0015 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|