Monthly Archives: ธันวาคม 2017

>>>ธันวาคม

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันในนิทรรศการวิชาการ STEM และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการต่อคำศัพท์ภาษาไทย

2017-12-06T09:56:05+00:00 6 ธันวาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

การอบรมกติการ เทคนิค การต่อคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับครู นักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ

2017-12-04T16:29:52+00:00 2 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน

2017-12-01T22:57:45+00:00 1 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|