Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

>>>พฤศจิกายน

สันกำแพงมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ครบรอบ 95 ปี โรงเรียนบ้านสันกำแพง (วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560)

2018-07-08T13:47:57+07:0026 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

2018-11-22T08:09:59+07:0024 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สายชั้น ป.5 (S1 จุดประกายความคิด) ณ วัดป่าตาล อ.สันกำแพง

2017-11-23T16:44:39+07:0021 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

MR. GERARD ANTHONY MC NAMARA จากมูลนิธิ ไทยไอร์แลนด์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน

2017-11-17T12:45:14+07:0017 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะครู ร่วมให้ข้อมูลแบบสอบถาม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2017-11-16T08:45:36+07:0013 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง

2017-11-11T09:35:34+07:0010 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

การมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนห้องเรียนที่เข้าร่วมประกวดการทำกระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ปี 2560

2017-11-08T09:55:34+07:008 พฤศจิกายน 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

2017-11-16T11:03:25+07:005 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรม ประกวดการทำกระทง และการปล่อยโคมลอย เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560

2017-11-06T16:25:55+07:003 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ “เพศวิถีและสัมธภาพศึกษา” โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์(P2H)

2017-11-16T16:50:52+07:002 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|