Monthly Archives: ตุลาคม 2017

>>>ตุลาคม

การนำเสนอแผนการสอนกิจกรรมบูรณาการและประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2017-10-31T21:35:12+00:00 29 ตุลาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏี CONSTRUCTIONISM ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2017-10-31T20:44:44+00:00 28 ตุลาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านสันกำแพง ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง

2017-10-23T14:38:13+00:00 23 ตุลาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

2017-10-06T18:23:32+00:00 5 ตุลาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

งานเปิดบ้านวิชาการ Open House ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และงานทำบุญครบ 95 ปีการก่อตั้งโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2017-10-03T00:25:22+00:00 1 ตุลาคม 2017|ภาพกิจกรรม|