Monthly Archives: สิงหาคม 2017

>>>สิงหาคม

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย 31 สิงหาคม 2560

2017-08-31T16:36:35+07:0031 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียนอำเภอสันกำแพง

2017-08-26T23:47:08+07:0026 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

โครงการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ป.บัณฑิต รหัส 59 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2017-08-27T09:58:52+07:0026 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน โดยบริษัทสยามพรหมประทาน ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์

2017-09-05T05:05:53+07:0024 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มาศึกษาเกี่ยวกับอาชีพครูที่เขาใฝ่ฝันในอนาคต ในหัวข้อ “ทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง”

2017-08-25T05:41:41+07:0024 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

เด็กชายวาทิต ไชยคำวัง(น้องโชกุน) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในระดับ level 3 และได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2017-08-21T21:15:37+07:0021 สิงหาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการ EP/MEP เขตภาคเหนือ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

2017-08-21T21:12:48+07:0019 สิงหาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่หม้อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง มาศึกษาดูงาน “การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

2017-08-18T14:40:22+07:0018 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

ตัวแทนนักเรียนห้องเรียน MEP โรงเรียนบ้านสันกำแพง เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม “มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2017” เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560

2017-08-17T08:37:29+07:0017 สิงหาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|