Monthly Archives: มกราคม 2017

>>>มกราคม

โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-13T09:35:36+07:0021 มกราคม 2017|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง(Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2017-05-11T20:24:58+07:0020 มกราคม 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง(Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2017-05-11T20:24:55+07:0019 มกราคม 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง(Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2017-05-11T20:24:53+07:0018 มกราคม 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2017-05-11T20:21:19+07:005 มกราคม 2017|ภาพกิจกรรม|