Yearly Archives: 2017

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันในนิทรรศการวิชาการ STEM และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการต่อคำศัพท์ภาษาไทย

2017-12-06T09:56:05+00:00 6 ธันวาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

การอบรมกติการ เทคนิค การต่อคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับครู นักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ

2017-12-04T16:29:52+00:00 2 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน

2017-12-01T22:57:45+00:00 1 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

สันกำแพงมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ครบรอบ 95 ปี โรงเรียนบ้านสันกำแพง (วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560)

2017-11-27T00:09:38+00:00 26 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

2017-11-24T10:28:07+00:00 24 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สายชั้น ป.5 (S1 จุดประกายความคิด) ณ วัดป่าตาล อ.สันกำแพง

2017-11-23T16:44:39+00:00 21 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

MR. GERARD ANTHONY MC NAMARA จากมูลนิธิ ไทยไอร์แลนด์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน

2017-11-17T12:45:14+00:00 17 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะครู ร่วมให้ข้อมูลแบบสอบถาม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2017-11-16T08:45:36+00:00 13 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง

2017-11-11T09:35:34+00:00 10 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|