Yearly Archives: 2017

กิจกรรมงานกีฬาสีประจำปี 2560 “กัลปพฤกษ์เกมส์ 2017”

2018-01-04T00:15:07+00:00 29 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

2017-12-27T00:18:22+00:00 26 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

2017-12-23T23:11:16+00:00 20 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียน เพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

2017-12-19T10:14:03+00:00 18 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructionism

2017-12-15T15:59:49+00:00 15 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2017-12-20T00:01:48+00:00 13 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันในนิทรรศการวิชาการ STEM และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการต่อคำศัพท์ภาษาไทย

2017-12-06T09:56:05+00:00 6 ธันวาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

การอบรมกติการ เทคนิค การต่อคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับครู นักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ

2017-12-04T16:29:52+00:00 2 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|