คนเก่งบ้านสันกำแพง

>>คนเก่งบ้านสันกำแพง

การมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแฟ้มสะสมผลงาน, รางวัล “เรียนดี มีมารยาทงาม”, รางวัลการแข่งขันโครงงานบูรณาการ

2018-03-13T13:43:09+00:00 13 มีนาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัล “เด็กดี ศรีห้องเรียน” และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ

2018-03-12T21:51:29+00:00 12 มีนาคม 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ท่าน ผอ.มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ให้กับครูและนักเรียน

2018-02-27T10:37:41+00:00 26 กุมภาพันธ์ 2018|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันในนิทรรศการวิชาการ STEM และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการต่อคำศัพท์ภาษาไทย

2017-12-06T09:56:05+00:00 6 ธันวาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

การมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนห้องเรียนที่เข้าร่วมประกวดการทำกระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ปี 2560

2017-11-08T09:55:34+00:00 8 พฤศจิกายน 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

2017-10-06T18:23:32+00:00 5 ตุลาคม 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 รวมทั้งหมด 10 รายการ

2017-09-28T23:50:35+00:00 28 กันยายน 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ทีมนักฟุตบอลโรงเรียนบ้านสันกำแพงคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

2017-09-14T21:34:38+00:00 14 กันยายน 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายอำเภอสันกำแพงไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 รวมทั้งหมด 52 รายการ

2017-09-15T07:35:31+00:00 14 กันยายน 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|

คณะครูและนักเรียนรับมอบเกียรติบัตรในงาน Thailand STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560

2017-09-06T23:10:04+00:00 6 กันยายน 2017|คนเก่งบ้านสันกำแพง|