ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก

2020-03-24T12:20:20+07:0024 มีนาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๕๕ ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนนิกส์ (e-bidding)

2020-03-24T10:41:17+07:0024 มีนาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

2020-03-18T14:05:59+07:0018 มีนาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2020-03-18T14:20:10+07:0017 มีนาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-03-12T11:27:54+07:0012 มีนาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กำหนดการ การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน ปกติ ปีการศึกษา 2563

2020-03-07T10:51:48+07:006 มีนาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

2020-01-18T19:50:30+07:0018 มกราคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ

2019-12-28T09:31:43+07:0027 ธันวาคม 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

2019-12-17T13:28:02+07:0017 ธันวาคม 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|