ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศพิธีทำบุญเปิดสระว่ายน้ำใหม่ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-02-22T11:44:25+00:00 22 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนเรียนนอกสถานที่ ณ เวียงกุมกาม และ ไนท์ซาฟารี ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชั้น ป.1-6

2018-02-16T23:06:26+00:00 16 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2018-02-14T15:22:32+00:00 14 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism

2018-02-06T15:23:39+00:00 6 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่)” จำนวน 39,266 บาท

2018-02-01T08:46:16+00:00 31 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

คุณวิวัฒน์ พีรโภคิน ได้มอบทุนการศึกษา รองเท้า เสื้อกันหนาว ให้แก่นักเรียนทุนจำนวน 16 คน

2018-02-01T08:37:51+00:00 30 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

อาจารย์ นพ. นพดล ตันติพัฒนา จักษุแพทย์ มาให้บริการตรวจวัดสายตาให้แก่คณะครูในโรงเรียนและได้มอบแว่นตาให้นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2

2018-01-30T08:53:02+00:00 29 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

2018-01-25T22:58:02+00:00 25 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|