ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน พร้อมทั้งตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโรงธรรม วัดสันใต้ และวัดสันเหนือ อ.สันกำแพง

2020-07-04T12:19:36+07:003 กรกฎาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ท่านผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ครั้งที่ 1

2020-05-27T21:11:39+07:0027 พฤษภาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง โดย นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวแทนของมูลนิธิไทยคม ได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน 1 หมื่นชิ้น ชุด PPE จำนวน 60 ชุด ของครอบครัว ชินวัตร มอบให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง

2020-04-15T15:59:00+07:0015 เมษายน 2020|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประกวดโครงงานบูรณาของการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

2020-03-08T10:08:22+07:006 มีนาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 และภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ บัตรเสียเป็น 0

2020-03-05T11:26:53+07:003 มีนาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 ทัศนศึกษาต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 2563

2020-03-06T10:09:14+07:0024 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

2020-06-22T15:13:37+07:0023 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมและทัศนศึกษาแหล่งเรียน

2020-02-19T21:26:40+07:0018 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|