ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายสมหวัง ดวงปัน มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2020-10-20T10:10:22+07:0019 ตุลาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism

2020-10-09T14:46:51+07:008 ตุลาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

งานมุทิตาจิต (นักเรียนมุทิตาจิตแด่คุณครู) ประจำปี 2563

2020-10-12T15:43:15+07:0030 กันยายน 2020|ภาพกิจกรรม|

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

2020-09-27T20:26:29+07:0026 กันยายน 2020|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศงาน มุทิตาจิต อำเภอสันกำแพง “กษิณายุ มุทิตาจิต 63” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

2020-10-09T16:28:24+07:0025 กันยายน 2020|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา

2020-09-27T21:38:40+07:0018 กันยายน 2020|ภาพกิจกรรม|

คณะครูร่วมจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) และสะเต็มศึกษา (STEM Education)

2020-09-02T16:03:28+07:0031 สิงหาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

2020-09-02T21:13:04+07:0021 สิงหาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1

2020-09-02T21:07:27+07:0020 สิงหาคม 2020|ภาพกิจกรรม|