ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

2020-01-21T04:56:03+07:0020 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

งานวันครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2020-01-21T14:42:27+07:0016 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2562

2020-01-20T19:36:07+07:0015 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมมอบของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

2020-01-20T20:03:16+07:0010 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการในระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

2020-01-07T10:55:37+07:007 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

2020-01-02T14:11:43+07:002 มกราคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562

2020-01-02T13:47:52+07:0025 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง 69 ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562

2019-12-20T10:32:39+07:0020 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์

2019-12-18T09:36:12+07:0018 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้น ป.1-2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

2019-12-17T13:43:33+07:0013 ธันวาคม 2019|ภาพกิจกรรม|