ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในระดับประเทศ รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-09-25T00:47:58+07:0025 กันยายน 2021|คนเก่งบ้านสันกำแพง, ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศงาน “กษิณายุมุทิตาจิต อำเภอสันกำแพง” วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ วัดร้องวัวแดง

2021-09-25T00:18:40+07:0023 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่า” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง ปี 2564 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง

2021-09-25T00:04:47+07:0022 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการกฤติกา คงชม รองผู้อำนวยการท่านใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสุมน ถาเตรียม และคณะครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) มาส่งพร้อมกับแสดงความยินดี แก่รองผู้อำนวยการท่านใหม่

2021-09-09T20:02:03+07:009 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นป.4/5 และ ด.ญ.ฐิติรัตน์ เรืองแจ่ม นักเรียนชั้น ป. 6/5 นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564

2021-08-25T14:55:51+07:0025 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

ขอแสดงความยินดี กับ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 นางสาวภีมภณัชชา ฏานอรรคนโยธิน

2021-08-24T09:29:14+07:0021 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันกำแพง ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นำโดยท่านอภิชาติ รัตนยรรยง ประธานกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ

2021-08-18T23:31:14+07:0013 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาตามประเพณี ณ วัดสันกำแพงหลวง วัดสันใต้ และวัดโรงธรรมสามัคคี

2021-08-18T23:34:27+07:0013 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

โครงการแจกข้าวสาร ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงจากผลกระทบจาก โควิด-19 โดยสมาคมผู้ปกครองและครู

2021-07-23T23:41:39+07:0023 กรกฎาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

2021-05-26T18:49:56+07:0026 พฤษภาคม 2021|ภาพกิจกรรม|