ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

MR. GERARD ANTHONY MC NAMARA จากมูลนิธิ ไทยไอร์แลนด์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน

2017-11-17T12:45:14+00:00 17 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะครู ร่วมให้ข้อมูลแบบสอบถาม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2017-11-16T08:45:36+00:00 13 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง

2017-11-11T09:35:34+00:00 10 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

2017-11-16T11:03:25+00:00 5 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรม ประกวดการทำกระทง และการปล่อยโคมลอย เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560

2017-11-06T16:25:55+00:00 3 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ “เพศวิถีและสัมธภาพศึกษา” โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์(P2H)

2017-11-16T16:50:52+00:00 2 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|

การนำเสนอแผนการสอนกิจกรรมบูรณาการและประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2017-10-31T21:35:12+00:00 29 ตุลาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏี CONSTRUCTIONISM ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2017-10-31T20:44:44+00:00 28 ตุลาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านสันกำแพง ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง

2017-10-23T14:38:13+00:00 23 ตุลาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

งานเปิดบ้านวิชาการ Open House ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และงานทำบุญครบ 95 ปีการก่อตั้งโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2017-10-03T00:25:22+00:00 1 ตุลาคม 2017|ภาพกิจกรรม|