ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ คุณครูพิสมัย ลือชา ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

2018-11-19T20:11:41+00:0019 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ คุณครูจีรนันท์ ธนันวัฒน์เมธี ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

2018-11-16T09:47:42+00:0013 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูยินดีต้อนรับ คุณครูอังคณารักษ์ จันทร์ทอง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

2018-11-14T08:41:17+00:0012 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการต้อนรับ คุณครูรัตนา สังข์ทอง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-11-11T12:24:03+00:009 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการต้อนรับ คุณครูณัฐพงค์ สายสุรียะ ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-11-11T12:34:37+00:008 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการต้อนรับ คุณครูอำภา ศรีชะนา จากโรงเรียนวัดป่าตาล ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2018-11-07T05:40:38+00:006 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน” และ การอบรมให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรที่เข้าสู่วัยรุ่น

2018-11-07T06:14:46+00:004 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2018-11-07T05:47:26+00:004 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|

สันกำแพงมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ครบรอบ 96 ปี โรงเรียนบ้านสันกำแพง (วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561)

2018-11-07T06:45:24+00:003 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|