ภาพกิจกรรม

>>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ประชุมครูวิชาการสายชั้น และคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ ระดับปฐมวัย – ป.6 วางแผนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)

2019-05-23T12:20:14+00:0022 พฤษภาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

2019-05-17T13:14:03+00:0017 พฤษภาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียน

2019-05-16T16:39:40+00:0016 พฤษภาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

2019-05-12T13:53:37+00:0012 พฤษภาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำดำหัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

2019-04-19T22:02:25+00:0019 เมษายน 2019|ภาพกิจกรรม|

คณะครูร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันกำแพง เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562

2019-04-20T05:24:45+00:0019 เมษายน 2019|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

2019-04-19T21:14:09+00:0018 เมษายน 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ย้ายมาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ป.2 – ป.6

2019-04-06T15:53:32+00:002 เมษายน 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับผลการเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2019-04-06T15:43:23+00:0031 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการนำเสนองานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

2019-04-06T16:06:03+00:0029 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|