admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 514 blog entries.

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอก ปฐมวัย และวิชาเอกพลศึกษา)

2021-10-18T17:11:41+07:0018 ตุลาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

บรรยากาศการต้อนรับนางสาวทิพย์หทัย ทดเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ย้ายมารับตำแหน่ง

2021-10-12T18:42:13+07:0012 ตุลาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

เยาวชนคนเก่งบ้านสันกำแพง ” รางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2564 ” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเยาวชนตัวอย่างที่ดี ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง

2021-10-06T17:05:16+07:001 ตุลาคม 2021|คนเก่งบ้านสันกำแพง, ภาพกิจกรรม|

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณ์ณัช แสงศรี โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในระดับประเทศ รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-10-06T17:04:11+07:0025 กันยายน 2021|คนเก่งบ้านสันกำแพง, ภาพกิจกรรม|

โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ : สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ” สร้างสรรค์ผลงานระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

2021-09-28T13:05:36+07:0023 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศงาน “กษิณายุมุทิตาจิต อำเภอสันกำแพง” วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ วัดร้องวัวแดง

2021-09-25T00:18:40+07:0023 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่า” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง ปี 2564 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง

2021-09-25T00:04:47+07:0022 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการกฤติกา คงชม รองผู้อำนวยการท่านใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสุมน ถาเตรียม และคณะครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) มาส่งพร้อมกับแสดงความยินดี แก่รองผู้อำนวยการท่านใหม่

2021-09-09T20:02:03+07:009 กันยายน 2021|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี นักเรียนชั้นป.4/5 และ ด.ญ.ฐิติรัตน์ เรืองแจ่ม นักเรียนชั้น ป. 6/5 นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564

2021-08-25T14:55:51+07:0025 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|

ขอแสดงความยินดี กับ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 นางสาวภีมภณัชชา ฏานอรรคนโยธิน

2021-08-24T09:29:14+07:0021 สิงหาคม 2021|ภาพกิจกรรม|