admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 467 blog entries.

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 รวม 5 วัน หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2021-01-08T18:32:45+07:008 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน มาศึกษาดูงานห้องสมุด 3ดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2020-12-25T22:09:31+07:0025 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งคว้าถ้วยเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการแข่งขันคำคม

2020-12-25T05:08:45+07:0024 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 และภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ บัตรเสียเป็น 0

2020-12-25T05:53:49+07:0024 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

“ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมอาชีพ” ภายใต้กิจกรรม Constructionism 2/2563

2020-12-25T08:33:56+07:0018 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563

2020-12-15T11:19:53+07:0014 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

บรรยากาศการรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

2020-12-03T11:18:14+07:001 ธันวาคม 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ Constructionism 1/2563 (สายชั้น ป.2,4,6)

2020-11-09T04:54:43+07:006 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ Constructionism 1/2563 (สายชั้น ป.1,3,5)

2020-11-09T04:47:17+07:005 พฤศจิกายน 2020|ภาพกิจกรรม|