อาณาจักรล้านนา  ชั้น ป.6/1 (Project Base Learning)
โคมไฟจากช้อนพลาสติก ชั้น ป.6/1 (วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
โคมไฟลายกราฟิก ชั้น ป.6/1 (วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
รวมไฟล์/คลิปวีดีโอผลงานนักเรียน