[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
พยากรณ์อากาศ
 
ราคาน้ำมัน
 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการรับสมัครนักเรียนเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โดย : admin
เข้าชม : 1158
เสาร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

โรงเรียนบ้านสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. ชั้นอนุบาล 1-   ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP)    จำนวน   25   คน
     - โครงการด้านจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism)  จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
        (คุณสมบัติผู้สมัคร   (เกิด ปีพ.ศ.2555  )

2. ชั้นอนุบาล 2 - ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP)    จำนวน   25   คน
     - โครงการด้านจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีConstructionism) จำนวน  1 ห้อง รับจำนวน  30  คน

        (คุณสมบัติผู้สมัคร(เกิด ปีพ.ศ.2554 )

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   รับ จำนวน  35  คน
     คุณสมบัติผู้สมัคร   (เกิด ปีพ.ศ. 2553และหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3)

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)  รับ จำนวน  35 คน
     คุณสมบัติผู้สมัคร (เกิดปี พ.ศ. 2553 และหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3

รับสมัคร    -  วันที่  13 - 17  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 -16.30 น  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
                     ณ  ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

สอบคัดเลือก  วันอาทิตย์ที่   19  กุมภาพันธ์   2560เวลา  09.00 – 12.00 น
ประกาศผล     วันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์   2560เวลา  09.00  น.
รายงานตัว/ มอบตัว   วันอาทิตย์ที่  5  มีนาคม 2560เวลา  09.00  น.

5. ห้องเรียนปกติ (ตามเกณฑ์บังคับ)โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism   รับจำนวน 210  คน
    คุณสมบัติผู้สมัคร(เกิด พ.ศ.2553หรือกำลังเรียนอนุบาล3)

รับสมัคร   วันที่ 6 – 10 มีนาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
รับนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนหมู่ที่ 5,6,7,8,9,10 ตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง 
ณ  ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

จับฉลาก    วันอาทิตย์ที่ 19  มีนาคม  2560เวลา 09.00 น. (กรณีนักเรียนในเขตบริการเกิน)
ประกาศผล /รายงานตัว      วันอาทิตย์ที่  19  มีนาคม   2560เวลา  09.30 น.
มอบตัว       วันอาทิตย์ที่  26 มีนาคม  2560เวลา  09.00  น.

(ติดต่อสอบถามโทร  053-331-554,   053-392791)

 

หลักฐานการรับสมัคร   
     1. สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร  จำนวน 1  ฉบับ 

     2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครจำนวน 2 ฉบับ 
     3.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จำนวนอย่างละ1ฉบับ
     4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(ถ้ามี) จำนวน 1ฉบับ
     5. หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม  จำนวน 1 ฉบับ 
     6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2 ใบ

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่นี่

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศการรับสมัครนักเรียนเรียนประจำปีการศึกษา 2560 21/ม.ค./2560
      ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน MEP ที่เข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ เขตภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์ 16/ส.ค./2559
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน งาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 4/ส.ค./2559
      แจ้งข้าราชการและลูกจ้างโรงเรียนบ้านสันกำแพง กรอกข้อมูลบุคลากร(ฐานข้อมูลครอบครัว)ในเว็บไซต์ 22/มิ.ย./2559
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 สูงสุดของโรงเรียน 29/มี.ค./2559