ข่าวประกาศ!!

- เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 70 คลิกที่นี่
- เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 71 คลิกที่นี่
- เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 71 (ภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่
- เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 71 (ภาษาจีน) คลิกที่นี่

 

ประกาศจากสนามแข่งขัน

- แผนผังสถานที่แข่งขัน สนาม รร.บ้านสันกำแพง คลิกที่นี่
- สถานที่แข่งขัน คลิกที่นี่
- ข้อมูลการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
- ข้อมูลการแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน คลิกที่นี่
 

** เวลา 08.30 น. นักเรียน และครูร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ หลังจากพิธีเปิด ลงทะเบียนที่จุดแข่งขัน **

 

** ทุกกิจกรรมเริ่มแข่งขันเวลา เวลา 09.00 น. ยกเว้นกิจกรรมที่ระบุเวลาไว้ **

จำนวนโรงเรียน
18 โรงเรียน
นักเรียนที่ลงทะเบียน
593 คน
ครูที่ลงทะเบียน
425 คน
รายการที่มีการจัดแข่งขัน
46 รายการ

001 ภาษาไทย

002 คณิตศาสตร์

003 วิทยาศาสตร์

093  -  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
099  -  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

149  -  การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ม.3
152  -  การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

738  -  การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1-ป.6
816  -  การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6
818  -  การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ป.1-ป.6

007 ศิลปะ-ดนตรี

329  -  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
331  -  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
333  -  การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ป.1-ป.6
335  -  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ป.1-ป.6
339  -  การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้น ป.1-ป.6
341  -  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ป.1-ป.6
343  -  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-ป.6
345  -  การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ป.1-ป.6
347  -  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ป.1-ม.3
348  -  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้น ป.1-ม.3
375  -  การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-ป.6
753  -  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ป.1-ป.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

378  -  การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6
398  -  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.6
400  -  การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
404  -  การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ป.1-ม.3

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

051  -  การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-ป.6
070  -  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ม.3
071  -  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6

014 การงานอาชีพ

003  -  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6
048  -  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6
067  -  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-ป.6