DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 095
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนพุทธิโศภน 94.8ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 84.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 81.6ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 75.8เงิน5 
6  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 65ทองแดง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน