DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 091
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 86.25ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 84.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 82.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 78.5เงิน4 
5  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 75เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านดอนปิน 72.25เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน