DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 090
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดดอนชัย 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 91ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 86ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 82.67ทอง4 
5  โรงเรียนพุทธิโศภน 82ทอง5 
6  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 80.33ทอง6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน