DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 086
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 87ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนพุทธิโศภน 81ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 80ทอง4 
5  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 60ทองแดง5 
6  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 60ทองแดง5 
7  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 60ทองแดง5 
8  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 60ทองแดง5 
9  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 60ทองแดง5 
10  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 60ทองแดง5 
11  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 60ทองแดง5 
12  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 60ทองแดง5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน