DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 085
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชลประทานผาแตก 87ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 84ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 83ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 82ทอง5 
6  โรงเรียนแม่คือวิทยา 81ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 62ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 62ทองแดง7 
9  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 62ทองแดง7 
10  โรงเรียนวัดดอนจั่น 62ทองแดง7 
11  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 60ทองแดง8 
12  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 60ทองแดง8 
13  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 54เข้าร่วม9 
14  โรงเรียนบ้านดอนปิน 44เข้าร่วม10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน