DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : พินิจวรรณคดี ม.1-3 รหัสกิจกรรม : 831
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 67.5ทองแดงชนะเลิศ 
2  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 65ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 57เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 50.5เข้าร่วม4 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน