DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : วรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ม.1-3 รหัสกิจกรรม : 828
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 86ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 76เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 65ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 62ทองแดง4 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน