DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : วรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ป.4-6 รหัสกิจกรรม : 827
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 86ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 73เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 72เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 70เงิน4 
5  โรงเรียนวัดห้วยทราย 60ทองแดง5 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน