DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 รหัสกิจกรรม : 823
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 93.75ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนพุทธิโศภน 89.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 86.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 85.75ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 84ทอง5 
6  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 75.75เงิน6 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน