DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 816
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 92.6ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนพุทธิโศภน 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดสวนดอก 84.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 81.2ทอง4 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน