DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 813
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 85.66ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 84.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนพุทธิโศภน 80.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 69.75ทองแดง4 
5  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 69.4ทองแดง5 
6  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 67.8ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 61.9ทองแดง7 
8  โรงเรียนชลประทานผาแตก 46.4เข้าร่วม8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน