DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 811
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 95ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 86ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านดอนปิน 84ทอง5 
6  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 82ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 80ทอง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน