DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 810
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 98ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 95ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 83ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 83ทอง4 
6  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 82ทอง5 
7  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 80ทอง6 
8  โรงเรียนพุทธิโศภน 77เงิน7 
9  โรงเรียนแม่คือวิทยา 75เงิน8 
10  โรงเรียนบ้านออนกลาง 60ทองแดง9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน