DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 802
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 86ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 81ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 78เงิน5 
6  โรงเรียนพุทธิโศภน 67ทองแดง6 
7  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 61ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 60ทองแดง8 
9  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 39เข้าร่วม9 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน