DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 801
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 93ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดห้วยทราย 92ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 82ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนแม่คือวิทยา 75เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 73เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านดอนปิน 68ทองแดง6 
7  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 56เข้าร่วม7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน