DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 800
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 96ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 86.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 84.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 82.66ทอง4 
5  โรงเรียนวัดป่าตัน 77.66เงิน5 
6  โรงเรียนบ้านออนหลวย 77.33เงิน6 
7  โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 72.66เงิน7 
8  โรงเรียนชลประทานผาแตก 71เงิน8 
9  โรงเรียนวัดห้วยทราย 67ทองแดง9 
10  โรงเรียนวัดล้านตอง 64.33ทองแดง10 
11  โรงเรียนบ้านดอนปิน 61.33ทองแดง11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน