DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 008
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 91.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดป่าตัน 90.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 90ทอง4 
5  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 89ทอง5 
6  โรงเรียนวัดป่าตาล 89ทอง5 
7  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 85.5ทอง6 
8  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 84ทอง7 
9  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 84ทอง7 
10  โรงเรียนชลประทานผาแตก 84ทอง7 
11  โรงเรียนวัดเปาสามขา 79เงิน8 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน