DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 796
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 80.33ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนแม่คือวิทยา 77.33เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดห้วยทราย 77.33เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
4  โรงเรียนชลประทานผาแตก 70.83เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
5  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 70.33เงิน4 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน