DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 รหัสกิจกรรม : 795
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 92ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 86.87ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 72.75เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 67ทองแดง4 
5  โรงเรียนชลประทานผาแตก 64ทองแดง5 
6  โรงเรียนวัดขะจาว 62.75ทองแดง6 
7  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 62.25ทองแดง7 
8  โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 60.25ทองแดง8 
9  โรงเรียนบ้านออนหลวย 52.75เข้าร่วม9 
10  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 52เข้าร่วม10 
11  โรงเรียนวัดห้วยทราย 50เข้าร่วม11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน