DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 รหัสกิจกรรม : 794
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 83ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดดอนชัย 71เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 64ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดป่าตัน 63ทองแดง4 
5  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 61ทองแดง5 
6  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 59เข้าร่วม6 
7  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 56เข้าร่วม7 
8  โรงเรียนพุทธิโศภน 56เข้าร่วม7 
9  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 44เข้าร่วม8 
10  โรงเรียนชลประทานผาแตก 44เข้าร่วม8 
11  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 42เข้าร่วม9 
12  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 8เข้าร่วม10 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน