DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 792
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 95ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนวัดห้วยทราย 84ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนแม่คือวิทยา 77เงิน4 
5  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 67ทองแดง5 
6  โรงเรียนบ้านดอนปิน 65ทองแดง6 
7  โรงเรียนชลประทานผาแตก 60ทองแดง7 
8  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 52เข้าร่วม8 
9  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 45เข้าร่วม9 
10  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 33เข้าร่วม10 
11  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 27เข้าร่วม11 
12  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 25เข้าร่วม12 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน