DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 791
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนพุทธิโศภน 90.5ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 80.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 75เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 74เงิน4 
5  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 62ทองแดง5 
6  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 60ทองแดง6 
7  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 59เข้าร่วม7 
8  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 57.5เข้าร่วม8 
9  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 54เข้าร่วม9 
10  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 52เข้าร่วม10 
11  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 52เข้าร่วม10 
12  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 49เข้าร่วม11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน