DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 790
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 90ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านดอนปิน 75.8เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 75.5เงิน4 
5  โรงเรียนวัดล้านตอง 75.3เงิน5 
6  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 75เงิน6 
7  โรงเรียนวัดดอนจั่น 65.8ทองแดง7 
8  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 65.6ทองแดง8 
9  โรงเรียนชลประทานผาแตก 65.4ทองแดง9 
10  โรงเรียนวัดห้วยทราย 65.2ทองแดง10 
11  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 60ทองแดง11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน