DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รหัสกิจกรรม : 789
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 95ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 83ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 73เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 72เงิน4 
5  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 71เงิน5 
6  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 70เงิน6 
7  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 68ทองแดง7 
8  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 66ทองแดง8 
9  โรงเรียนวัดล้านตอง 64ทองแดง9 
10  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 62ทองแดง10 
11  โรงเรียนวัดเปาสามขา 60ทองแดง11 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน