DOC.6
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรม : การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม : 788
ลำดับ โรงเรียน คะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 90ทองชนะเลิศ 
2  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 88ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 85ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 84ทอง4 
5  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 83ทอง5 
6  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 82ทอง6 
7  โรงเรียนบ้านดอนปิน 80ทอง7 
   
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน